• darkblurbg
    EP-W Adviseur

Een energielabel wordt opgesteld om inzicht te geven in de energieprestatie van een gebouw, uitgedrukt in een aantal energie-indicatoren en of het zo nodig voldoet aan de hieraan gestelde wettelijke eisen. Ook geeft het energieprestatierapport invulling aan de verplichting om bij verkoop of verhuur een actueel energielabel te kunnen overhandigen aan de koper/huurder. Een uitspraak wordt gedaan over de energieprestatie van een gebouw onder standaard gebruikscondities. Een energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. Daarnaast geeft het label informatie over algemene verbetermaatregelen die positief kunnen bijdragen aan de energieprestatie en aan het comfort van het gebouw. De labelletter op het energielabel wordt bepaald op basis van het rekenkundig fossiel energiegebruik in kWh per m² per jaar. Het primair fossiel energiegebruik is de hoeveelheid energie die wordt gebruikt voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie.

Een energielabel heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. U heeft het label nodig bij verkoop of bij verhuur van een woning, maar ook wanneer u een bouwvergunning aanvraagt. De EP-W adviseur stelt het energielabel op aan de hand van een gebouwopname ter plaatse en registreert het label in de landelijke database.

Ons voorstel

  • All-in € 365,- incl. btw
  • Woning tot 150m² oppervlakte
  • Meerprijs tot 300m² € 65,-

Contact

Kuipersteen Bouwadvies
info@kuipersteen.nl
06 5318 6248

Openingstijden
ma - vr: 09.00-17.00 uur

 

Contact opnemen