• darkblurbg
    Maatwerk adviseur

Een concreet en praktisch uitvoerbaar advies, rekening houdend met specifieke eisen en wensen, om de wijze waarop energiebesparing het beste en/of meest kostenefficiënt kan worden gerealiseerd. Specifiek voor het energie bespaaradvies is dat het werkelijke energiegebruik als uitgangspunt wordt genomen om een verstandige beslissing over (een pakket aan) maatregelen te ondersteunen.

Het bespaaradvies dient om woning- en gebouweigenaren een, op hun specifieke situatie en wensen afgestemd, inzicht te geven over het hoe en tegen welke kosten en baten een bepaalde energiebesparingsdoelstelling kan worden gerealiseerd. Het advies en de onderbouwing van maatregelen en besparingsuitkomsten bieden financierende partijen en subsidiegevers een gerechtvaardigde basis voor het verstrekken van een financiering of subsidie.

Op basis van informatie volgens de methodiek van een energielabel kan een specifiek (maatwerk) pakket aan maatregelen worden samengesteld waarmee het energieverbruik in de woning kan worden teruggedrongen. Voordelen kunnen financieel van aard zijn, maar ook betrekking hebben op aspecten als verbetering van het wooncomfort en het binnenmilieu.

Ons Voorstel

Zowel de doelstelling als inhoud van het advies is maatwerk en zal in persoonlijk overleg worden vormgegeven.

Contact

Kuipersteen Bouwadvies
info@kuipersteen.nl
06 5318 6248

Openingstijden
ma - vr: 09.00-17.00 uur

 

Contact opnemen